Warsztaty

Jesteśmy duchowymi istotami w ludzkim ciele, ale zanim dotarliśmy do tej materii zaplanowaliśmy czas, miejsce i role jakie odegramy oraz z kim je odegramy. Niestety implant amnezyjny powoduje że te wszystkie ustalenia są nam nie znane.   Ale też nigdy nie byliśmy oddzieleni od źródła wiedzy  o sobie, ponieważ w Wszechświecie są zapisane wszystkie informacje o nas ; wszystko czego doświadczyliśmy :  fizycznie  umysłowo czy  emocjonalnie od początku istnienia naszej duszy  jest zapisane w polu  i na wieczność  jest  nam dostępne. Jest formą niezniszczalnej energii i możemy w każdej chwili do niej ściągnąć.                                                                                                                                                                                                                  Zapraszamy Cię na warsztaty gdzie zgłębisz tajniki wiedzy o sobie podczas sesji Regrseu; sięgniesz do pola kwantowego swoich informacji; przy wsparciu jogi kunadlini i śwaidomego odechu poruszymy wraz z Anią Matuszkiewicz twoje najgłębsze warstwy. 

Wrzesień 7-11 Dom Przebudzeń https://facebook.com/events/s/us%C5%82ysz-swoja-dusze/606808993793233/